رهبر معظم انقلاب در جمع دانشجويان دانشگاه‌هاي استان كرمانشاه؛
کلیک های پایداری
مائیم و نواب بی نوایی - بسم لله اگر حریف مایی

رهبر انقلاب اسلامی با ابراز خرسندی فراوان از حضور در جمع پرشكوه، پرمغز و بسیار دلنشین دانشگاهیان استان كرمانشاه، حضور در جمع پرطراوت جوانان را باعث نشاط و روحیه مضاعف مسئولان دانستند و افزودند: نقش جوانان در گذشته و حال و آینده كشور، نقش بسیار برجسته‌ای است بنابراین دیدار با جوانان دانشجو و تحصیل‌كرده از این لحاظ نیز، اهمیتی خاص دارد.

ایشان این بازخوانی را از زاویه ضرورت واقع‌بینی و حركت آگاهانه نظام نیز مهم دانستند و افزودند حركت‌هایی كه بی‌اعتنا به واقعیات و بدون توجه به افق‌های دوردست صورت می‌گیرد، غالبا به گمراهی و اشتباه می‌انجامد بنابراین باید از این زاویه نیز مسیر طی شده و وضع فعلی را بازنگری كنیم.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با طرح چند سوال اساسی، اهمیت این بحث را برای استادان و دانشجویان استان كرمانشاه، مورد تأكید بیشتر قرار دادند: مسئله پیری و جوانی نظام اسلامی چگونه قابل تحلیل است؟ آیا نظام، روزی پیر و از كار افتاده خواهد شد؟ آیا راهی برای جلوگیری از این فرسودگی وجود دارد؟ و آیا اگر این وضع پیش آمد راه علاجی وجود خواهد داشت؟

رهبر انقلاب اسلامی با توصیه به اصحاب فكر و فضیلت به ویژه در دانشگاه و حوزه و مراكز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی برای تأمل و تفكر درباره سؤالات مطرح شده، به ترسیم زنجیره‌ای منطقی از مراحل شكل‌گیری، حركت و استمرار نظام اسلامی پرداختند.

ایشان خاطرنشان كردند: انقلاب اسلامی یعنی جنبشی كه حكومت فاسد ستم‌شاهی را سرنگون و زمینه را برای تشكیل نظام فراهم كرد، نظام اسلامی یعنی هویت و شاكله كلی كه مردم برای كشور انتخاب كردند، تشكیل دولت اسلامی به معنای استقرار مجموعه دستگاه‌های مدیریتی و نظام‌های اداره كشور، تشكیل جامعه اسلامی و سپس تشكیل امت اسلامی، حلقه‌های مختلف زنجیره‌ای هستند كه راه گذشته، حال و آینده را مشخص می‌سازد.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به شكل‌گیری سه حلقه اول این زنجیره، مرحله چهارم یعنی تشكیل جامعه اسلامی را هدفی میانی اما بسیار مهم و والا دانستند و سخنان مهم خود را در این زمینه متمركز كردند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در تعریفی كلان از جامعه اسلامی افزودند: جامعه اسلامی، جامعه ای است كه آرمان ها و اهداف و آرزوهای بزرگ اسلام برای بشر، در آن تحقق می‌یابد.

ایشان در تشریح عینی این جامعه خاطرنشان كردند: برخورداری از عدالت و آزادی، نقش‌آفرینی مؤثر مردم در اداره كشور و تعیین سرنوشت خویش، برخورداری از عزت و استغنای ملی، رفاه عمومی و از بین رفتن فقر و گرسنگی، بهره‌مندی از پیشرفت‌های همه جانبه علمی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و دوری از سكون و توقف و پیشروی دائم از خصوصیات بارز جامعه اسلامی است كه ملت ایران و نظام اسلامی به سمت تحقق آن حركت می‌كنند.

ایشان در همین زمینه افزودند: البته هدف نهایی جامعه اسلامی، رسیدن انسان ها به كمال معنوی و عبودیت و معرفت پرودگار است كه چنین جامعه‌ای، خود زمینه تشكیل امت اسلامی خواهد شد.

رهبر انقلاب اسلامی برای پرهیز از هر گونه برداشت مشترك میان مفاهیم و ویژگی‌های جامعه اسلامی با مفاهیم غربی، به مرزبندی صریح و روشن این مفاهیم پرداختند و با ذكر چند مثال تاكید كردند: مفاهیمی همچون عدالت، آزادی، تكریم انسان و دیگر ویژگی‌های جامعه اسلامی، فقط در معنای عمیق اسلامی، مورد نظر است و با مفاهیم مشابه در غرب كاملا متفاوت است.

ایشان، برداشت غربی از مفاهیم جامعه اسلامی را از جمله مشكلات سال های دور و نزدیك دانستند و افزودند: در ارزش گذاری این مفاهیم، از هیچ زاویه ای، نباید تابع و پیرو راه منحرف غرب شد، بلكه برای درك معنای حقیقی این واژه ها، باید از منطق اسلام و قرآن بهره گرفت.

رهبر انقلاب اسلامی در همین زمینه خاطرنشان كردند: البته غربی‌ها حتی به معانی غربی این واژه ها نیز پایبند نیستند و همانگونه كه در افغانستان، عراق، لیبی و دیگر كشورها نشان داده اند زیر تابلوهایی نظیر دمكراسی، مبارزه با سلاح اتمی و مقابله با تروریسم، اهدافی شیطانی همچون كنترل مناطق مهم اقتصادی و سوق الجیشی جهان، تسلط بر منابع و ذخائر ملت ها، حمایت از رژیم صهیونیستی و تكمیل زنجیره استكباری خود را دنبال می كنند و ما، با استناد به همین واقعیات، قاطعانه می گوییم كه دمكراسی رایج در غرب، عمدتا دروغین و پوشالی است.

ایشان پس از تبیین جامعه اسلامی و آرمان هایی كه پروردگار برای چنین جامعه ای هدف گذاری كرده است، این سوال را مطرح كردند كه آیا جامعه برخوردار از چنین آرمان ها و ویژگی ها، هرگز پیر و كهنه خواهد شد؟

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پاسخ به این سوال به فطری بودن آرمان هایی نظیر عدالت طلبی، آزادی خواهی، و كمال جویی اشاره و تاكید كردند: این آرمان ها فطری و خدایی هستند به همین علت ذاتا كهنه شونده نیستند و هیچ‌گاه از طراوت و تازگی نمی افتند بنابراین جامعه ای نیز كه به دنبال این اهداف والا حركت كند، هیچ‌گاه دچار كهنگی و فرسودگی نمی شود.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، سپس با تفكیك آرمان ها از ساز و كار دستیابی به آرمان ها، به تبیین این واقعیت پرداختند كه با توجه به دگرگونی اوضاع و شرايط، ممكن است مهندسی، ساز و كارها، سياست ها و نظام هايی كه برای ايجاد جامعه اسلامی، پيش بينی شده، كهنه شود و كارآيی خود را از دست بدهد كه در اين صورت، تغيير و نو كردن آنها، هيچ‌گونه ايرادی ندارد.

رهبر انقلاب اسلامی در تبيين بيشتر اين نكته يعنی احتمال تغيير ساز و كارهای رسيدن به آرمان ها، به ذكر چند مثال از جمله سياست های اصل 44 قانون اساسی پرداختند و خاطرنشان كردند: در قانون اساسی، هدف از تقسيم بندی فعاليت بخش‌های مختلف اقتصادی، شكوفايی اقتصادی كشور اعلام شده است و هنگامی كه اين هدف با ساز و كار گذشته، محقق نشد، سياست های اصل 44 تبيين شد.

ايشان دستور امام برای حذف پست نخست‌وزيری از ساختار قوه مجريه را يكی ديگر از موارد تغيير ساز و كار و مهندسی كلی نظام برای تحقق آرمان ها برشمردند و افزودند: در شرايط فعلی نظام سياسی كشور، رياستی است و رييس جمهور با انتخاب مستقيم مردم برگزيده می شود كه شيوه خوب و موثری است اما اگر روزی در آينده احتمالا دور، احساس شود كه نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجريه بهتر است، هيچ اشكالی در تغيير ساز و كار فعلی وجود ندارد.

رهبر انقلاب اسلامی درباره ظرفيت منعطف نظام برای نوسازی ساز و كارهای پيش بينی شده تأكيد كردند: البته هر گونه تغيير و نوسازی و بازسازی در سياست ها، خطوط و مهندسی نظام بايد متكی بر اصول اسلامی و برگرفته از آنها باشد ضمن اينكه در قانون اساسی هم تدابير لازم در اين زمينه پيش بينی شده است.

رهبر انقلاب در جمع بندی اين بخش از سخنان‌شان خاطرنشان كردند: نظام اسلامی هم ثبات دارد و هم تغيير. ثبات در حركت مستمر و بدون تذبذب و انحراف در مسير تحقق آرمان ها و انعطاف و تغيير در ساز و كارها، خطوط و شكل حركت.

 

ايشان تاكيد كردند: نوسازی نظام، به هيچ وجه به معنای تجديد نظر در آرمان ها نيست بلكه به معنای تغيير در سياست ها و نظام ها و تدابير است كه اين مسئله می تواند مانع از تحجر نيز بشود و با تكيه بر آرمان های هميشه جوان و نو نظام اسلامی را، هميشه جوان، شاداب، بالنده و پيش رونده نگه دارد.

رهبر انقلاب اسلامی در بخش ديگری از سخنان‌شان به تبيين مفهوم حقيقی ولايت فقيه و رهبری در نظام اسلامی پرداختند و با اشاره به تعريف ولايت فقيه از ديدگاه امام افزودند: از ديد امام، ولايت فقيه يعنی مديريت زنده، بالنده و پيش رونده كه البته امام بزرگوار ما، خود مظهر تام و تمام اين مفهوم بود.

ايشان با اشاره به مغالطه عده‌ای در تعبير حضرت امام مبنی بر ولايت مطلقه فقيه، خاطرنشان كردند: آنها سعی كردند نظر امام را به معنای بی اعتنايی ولايت فقيه به قوانين تفسير كنند اما امام بزرگوار ملت، ضمن تأكيد بر ولايت مطلقه فقيه، خود بيشتر از همه به رعايت قوانين، اصول، مبانی و جزييات احكام شرعی مقيد بود.

حضرت آيت‌الله خامنه‌ای در تبيين شرايط حساس و دقيق ولايت فقيه از ديدگاه امام افزودند: اگر اين شرايط از بين برود، رهبری، حتی اگر كسی او را عزل نكند، خود به‌خود عزل می شود و اين مسئله، نشان دهنده اهميت فراوان اين موضوع است.

ايشان، رهبری را يك مديريت كلان ارزشی خواندند كه با مديريت اجرايی و مسئوليت مستقيم سه قوه متفاوت است و ضمن نظارت بر فعاليت های مسئولان، از حركت كلی نظام مراقبت می كند و اجازه نمی دهد كه آنها به هر دليل، نظام اسلامی را به انعطافی غير لازم و غير جايز وادار كنند.

ايشان با اشاره به سخنان برخی در مورد اينكه فلان مسئله بدون نظر رهبری تصميم گيری نمی شود، افزودند: مسئولان قوه مجريه، نمايندگان مجلس، مسئولان قوه قضاييه، با اختيارات كامل و قانونی، وظايف خود را انجام می‌دهند و ممكن است تصميماتی بگيرندكه رهبری با آن مخالف باشد اما رهبری نه حق دارد نه می تواند و نه قادر است كه در اين مسائل دخالت كند، مگر در جايي كه اتخاذ سياستی، به كج شدن راه انقلاب منجر می شود كه طبعا در اين هنگام به مسئوليت های خود عمل خواهد كرد.

حضرت آيت‌الله خامنه‌ای در تعبير ديگری از رهبری نظام، افزودند: در تصميمات و عمل رهبری، عقلانيت بايد در خدمت به اصول و واقع بينی بايد در خدمت آرمان گرايی قرار گيرد.

ايشان، مراقبت رهبری در مسئله هسته ای در دوره ای كه نزديك بود به تعطيلی فعاليت های هسته ای ايران منجر شود و نيز مراقبت در بحث رابطه با آمريكا را از جمله مواردی خواندند كه رهبری، بر اساس وظايف خود، از ايجاد انحراف در حركت كلی نظام جلوگيری كرده است.

ايشان در بخش ديگری از سخنانشان در نگاهی اجمالی به بحث تحزب خاطرنشان كردند: ما با تحزب مطلقا مخالفتی نداريم و معتقديم تحزب با وحدت جامعه منافاتی ندارد به شرط آنكه با نگاه درست ايجاد شود.

رهبر انقلاب افزودند: اگر حزبی برای كانال كشی و كادرسازی و هدايت فكری جامعه در زمينه های سياسی، دينی، عقيدتی و ديگر عرصه ها به‌وجود آيد و قصد خود را در دست گرفتن قدرت قرار ندهد، كاری خوب و مورد تأييد است كه البته اينگونه احزاب، اگر در رقابت‌های سياسی هم وارد شوند، به طور طبيعی برنده مي‌شوند.

ايشان در نفی احزاب قدرت طلب افزودند: برخی احزاب مانند احزاب كنونی غرب در واقع باشگاه‌هايی برای كسب قدرت هستند و سعی مي‌كنند از هر طريق از جمله زد و بند سياسی به قدرت برسند كه ما اينگونه تحزب را تأييد نمی كنيم اما اگر كسانی با همين نگاه دنبال تشكيل حزب باشند، جلوی آنها را نمی گيريم.

رهبر انقلاب اسلامی در بخش پايانی سخنان‌شان به سناريوی جنجالی اخير آمريكا در زدن اتهام تروريستی به جمهوری اسلامی ايران اشاره كردند و با اشاره به رصد دقيق و مراقبت كامل نظام اسلامی از مقاصد پشت پرده اين سناريوی امريكايی، به سردمداران واشنگتن هشدار دادند جمهوری اسلامی با هرگونه توطئه و حركت مخرب و مزاحم، با همه توان مقابله خواهد كرد.

حضرت آيت الله خامنه ای يكی از اهداف احتمالی امريكا از جار و جنجال اخير را تحت‌الشعاع قرار دادن جنبش وال‌استريت خواندند و افزودند: مردم حداقل 80 كشور از اين حركت رو به گسترش حمايت كرده اند و اين، برای مقامات امريكايی خيلی تلخ و دشوار است.

ايشان، تلاش دولت آمريكا را برای سركوب مردم مورد اشاره قرار دادند و افزودند : ممكن است آنها با پليس و ارتش اين حركت را سركوب كنند اما از بين نمی رود و همچون آتش زير خاكستر باقی می ماند.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به تسلط شبكه خبيث صهيونيستی بر مقامات امريكا و اروپا به دولت‌مردان غربی هشدار دادند: روزی كه ملت های شما علت واقعی بدبختی و مشكلات خود يعنی حقارت شما در برابر صهيونيست‌ها را درك كنند يقينا شعله‌های خشم آنان، نظام سرمايه داری استكبار را به آتش می كشد و به خاكستر تبديل می كند.

ايشان به مقامات غربی خاطرنشان كردند: شما به مردم خود پشت كرده ايد و نزد اكثريت آنها منفوريد اما در جمهوری اسلامی اوضاع برعكس شماست و اجتماعات عظيم مردم نشان دهنده عزم راسخ ملت و پايداری آنها در مقابله هرگونه توطئه است.

حضرت آيت‌الله خامنه‌ای با اشاره به باج ندادن جمهوری اسلامی در 32 سال اخير در مقابل هر گونه فشار و توطئه، تأكيد كردند: همه ملت ما، در صحنه‌اند، ما همه جزو ملت و سرباز نظام و اسلام هستيم و اين پيكره يكپارچه متحد و مستحكم در مقابل هر طرح و اقدام شيطانی می ايستد و كوچك‌ترين باجی نمی دهد.

رهبر انقلاب اسلامی بار ديگر تأكيد كردند: اگر مسئولان امريكايی در برخی خيالات بسر می‌برند بدانند كه هر حركت ناشايست چه سياسی و چه امنيتی با برخورد قاطع ملت ايران روبرو خواهد شد.

ايشان، در پايان سخنانشان دشمنی خبيث ترين شياطين جهان را با ملت ايران و جمهوری اسلامی، نشان دهنده وعده های صادق پرودگار دانستند و تأكيد كردند: به فرموده قرآن، اين خباثتها تنها بر ايمان ما و ملت ما می افزايد و نصرت و ياری الهی و پيروزی ملت ايران را بر همه توطئه گران ، برای مردم ما اثبات ميكند .


نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:دربـاره وبلاگـــ


بسم الله الرحمن الرحیم علو درجات و مقامات شهید عزیزمان حاج حسین بصیر و دیگر شهیدان آن خطه مبارک (شهرستان فریدونکنار)را از خداوند مسئلت می کنیم ویادو نام شکوهمند آنان را گرامی می داریم. سید علی الحسینی الخامنه ای
آرشيو وبلاگــــ
پيوندهـــا

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان کلیک های پایداری و آدرس click-lasting.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.

نويسنـــدگان


ورود اعضا:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 33
بازدید دیروز : 22
بازدید هفته : 264
بازدید ماه : 33
بازدید کل : 56869
تعداد مطالب : 20
تعداد نظرات : 18
تعداد آنلاین : 1